Printvenlig side - Printvenlig side - Print this Page - Print this Page

Kørselsvejledning:  (in English - please scroll down) - tilbage til sitet: www.provence-feriehus.dk

Tyskland:
Hamburg, Kassel, Frankfurt, herefter retning Basel.
Ca. 40 km nord for Basel deler motorvejen sig. Kør i retning mod Mulhouse (Frankrig).

Frankrig:
A36 til Beaune, A6 til Lyon - A6 går over i A7 efter Lyon -
kør herefter i retning mod Avignon og Marseille.
Kort før "Aix en Provence" deler A7 sig op, følg A8 i retning Aix/Toulon/Nice/Monaco/Italien.
Efter Aix er der ca. 1 time indtil afkørsel ”sortie 36” - Le Muy, hvor der køres fra motorvejen i
retning Le Muy og Draguignan/St. Tropez ad N555.
Efter betalingsanlægget køres der i retning Draguignan, ca. 500 m.
Herefter drejes der til højre i retning Le Muy centre ad N7. Kør herefter ca. 1 km.
I den første rundkørsel køres der i retning Callas, ad D 25 (3/4 rundt i rundkørslen) mod Callas.
Herefter køres ca.1,5 km. I det tredje lyskryds (overfor pizzabarren) drejes der til venstre, stadig mod Callas ad D 25.
Fra Le Muy til Callas er der ca. 20 km, primært op gennem vinmarkerne.
Kør igennem Callas by, en lidt kringlet, snoet og smal vej.
Fortsæt over det lille torv og videre opad mod Bargemon, stadig ad D 25, hvortil der er 5,5 km til Bargemon

Fra Nice/lufthavnen - har du brug detaljeret kørselsvejledning - så klik på linket under på siden
Kør mod motorvejen A8 (blå skilte) mod Aix - vest på (endelig ikke mod Nice/Monaco). Kør til Sortie 36 - Le Muy, hvor der køres fra motorvejen i
retning Le Muy og Draguignan/St. Tropez ad N555.
Efter betalingsanlægget køres der i retning Draguignan, ca. 500 m.
Herefter drejes der til højre i retning Le Muy centre ad N7. Kør herefter ca. 1 km.
I den første rundkørsel køres der i retning Callas, ad D 25 (3/4 rundt i rundkørslen) mod Callas.
Herefter køres ca.1,5 km. I det tredje lyskryds (overfor pizzabarren) drejes der til venstre, stadig mod Callas ad D 25.
Fra Le Muy til Callas er der ca. 20 km, primært op gennem vinmarkerne.
Kør igennem Callas by, en lidt kringlet, snoet og smal vej.
Fortsæt over det lille torv og videre opad mod Bargemon, stadig ad D 25, hvortil der er 5,5 km til Bargemon

Bargemon:
Kør ind i Bargemon og ind på torvet og nyd stemningen ved langsomt at køre lige frem med fontainen til venstre og caféstole og borde til højre.: Fra Torvet/Bymidten i Bargemon er der 3 veje:
Mod Comps sur Artuby og Gorges Du Verdon (1. vej til venstre)
Mod Sailans (2. vej til venstre)
Mod Claviers (lige ud og nedad) = Villa Bennie


Villa Bennie er beliggende som følger:
På torvet i Bargemon fortsættes der lige ud (nedad) mod Claviers,
ad D 55 (Rue de Claviers), forbi et andet lille torv med P-pladser,
følg vejen rundt, der drejer brat til venstre og derefter yderligere
ca. 2 km (ca. 8-10 sving nedad) og stadig mod Claviers.
Umiddelbart før den gamle jernbaneviadukt
kan man dreje til venstre (over den gamle jernbane). Man kan kende vejen ved, at
på hjørnet er der placeret en masse skilte med henvisninger
til forskellige huse deriblandt ”Villa Bennie”, der er det nederste skilt.
På modsatte hjørne kan der afleveres skrald i de grønne containere.
”Villa Bennie” er det første hus på højre hånd umiddelbart rundt i svinget.
Først kommer der en almindelig låge, kør derefter lidt længere frem, ca. 50 m, så kommer en stor låge for indkørsel til biler.

Drivers Guide:

Germany: :
From Denmark: Go by the destinations: Hamburg, Kassel, Frankfurt, then direction Basel. App. 40 km north of Basel the highway splits up in two. Go direction Mulhouse (France).

France:
A36 to Beaune, A6 to Lyon - A6 change to A7 after Lyon - drive then in direction Avignon and Marseille.
Before "Aix en Provence" the A7 splits up, go direction A8 against Aix/Toulon/Nice/Monaco/Italy.
From Aix there is app. 1 hour until exit no. 36 ”sortie 36” - Le Muy, where you leave the highway in direction Le Muy and Draguignan/St. Tropez by N555.
After the road tax station (Peage) then direction Draguignan, app. 500 m.
Then turn right in the direction towards Le Muy centre by N7.
Go by this road app. 1 km. In the first roundabout go “left” in direction Callas by D 25 (3/4 around in the aroundabout) towards Callas.
Go then app.1,5 km.
In the 3rd lot of traffic lights (Opposite the pizzabar) turn left still towards Callas by D 25.
From Le Muy to Callas there are app. 20 km.
Go through Callas, wich is really narrow and a small road.
Continue through the square and keep uphill towards Bargemon, still by D 25, to where there are 5,5 km to:

Bargemon:
From the square/towncentre in Bargemon there are 3 roads:
Towards Comps sur Artuby and Gorges Du Verdon (1. road at left)
Towards Seillans (2. road at left) = Pick up the key.
Towards Claviers (straight ahead) = Villa Bennie

Villa Bennie is situated as following:
From the square in Bargemon continue straight ahead towards (downhill) Claviers, by D 55 (Rue de Claviers). Follow the road around a another square at left and then app. 2 km (ca. 8-10 curves downhill) more and still towards Claviers.
Before the old Railway Bridge go left over the bridge to “Le Plan”. On the corner there are a lot of signposts placed with names of the willas wich is situated of the “Le Plan”,one of them is Villa Bennie. A orange sign placed lowest.
Of the opposite corner is situated some green garbage and rubbish containers. There is also a bus-stop.
”Villa Bennie” is the first house a right just around in the curve. A green gate for pedestrians is placed there. Go more 50 m to the big green gate at right. This is the entrance to “ Villa Bennie” for cars.